MEMBERS

Professor

Assistant Professor

Post-doc Researcher

Doctor 2nd Year

 • ZENG, Fan
 • OMURA, Yuichiro

Doctor 1st Year

 • TANAKA, Shigeki

Master 2nd Year

 • LU, Jiaxi
 • ETOH, Hitohiro
 • SHIMIZU, Tomoaki

Master 1st Year

 • HUANG, Rui
 • ZHOU, Yuhao
 • ZHANG, Xiaotian
 • TAKEUCHI, Hiroki

Undergraduate 4th Year

 • ISHIKAWA, Moichi
 • OKAZAKI, Sho
 • KAMIYA, Keita

Secretary

 • MURAKAMI, Shihoko
 • NAKAMURA, Ayako